Njemačka

do 5 kg: 6,99 €

više od 5 kg: 9,49 €

 

EU

do 5 kg: 15,99 €

više od 5 kg: 20,99 €

 

Švicarska

do 5 kg: 29,99 €

više od 5 kg: 37,99 €

 

Norveška

do 5 kg: 29,99 €

više od 5 kg: 37,99 €

 

UK

do 5 kg: 26,90€

više od 5 kg: 34,99 €

 

Australija

do 5 kg: 67,00€

više od 5 kg: 108 €

 

SAD

do 5 kg: 55,00€

više od 5 kg: 92,00 €

 

Kanada

do 5 kg: 54,00€

više od 5 kg: 86,00 €

 

Vrijeme otpreme Njemačka 3-4 dana
vrijeme otpreme SAD 6-11 dana
vrijeme otpreme Kanada 5-10 dana
vrijeme otpreme EU 5-7 dana
vrijeme otpreme Švicarska 5-7 dana
vrijeme otpreme UK 7-10 dana
vrijeme otpreme Australija 9-20 dana